Meghívó közgyűlésre

  • Posted on: 6 May 2022
  • By: Admin

A Pilis Szíve Egyesület elnöksége az alábbiak szerint tisztelettel meghívja az egyesület tagjait az egyesület Közgyűlésére.

Helyszín : Pilisszentkereszt, Pihenő sétány 22.
Időpont: 2022. május 22. (vasérnap) délelőtt 10:00 óra.

Megismételt időpont (határozatképtelenség esetére) ugyanázzal a helyszínnel: 2022. május 27. (péntek) 18 óra

Ezúton hívjuk fel a tisztelt tagok figyelmét arra, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határózatképes lesz, hiszen azt az eredeti időpontot legalább három, legfeljebb tizenöt nappal követő időpőntra kell összehívni.

Javasolt napirendi pontok:

1 . Az Egyesület 2021 . évi záró mérlegének és az elnök Éves Beszámolójának elfogadása

2. A közhasznú egyesületté alakuláshoz szükséges alapszabály módosítás elfogadása

 

Dobogókő, 2022. május 4.

 

Csaba Attila elnök
A háromtagú elnökség képviseletében

Pilis Szíve Egyesület

 

A meghívó ide kattintva megtekinthető.